Publications

Show all

2021

9.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam; Phan, Huy Anh; Doan, Dai Dinh

Giải pháp truyền thông tin ứng dụng bộ mã hóa tự động nâng cao phẩm chất cho mạng không dây trên cơ thể sống Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và công nghệ quân sự, 11 (2021), pp. 21 - 29, 2021, ISBN: 1859-1043.

Links | BibTeX | Tags: Autoencoder, Machine learning

2020

8.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Học máy và khả năng ứng dụng trong các hệ thống thông tin vô tuyến. Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ quân sự, Đặc san Viện Điện tử , pp. 11-23, 2020.

Links | BibTeX | Tags: Machine learning

2016

7.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 151 (6), pp. 229-233, 2016.

BibTeX | Tags: OFDM

6.

Le, Thanh Bang; Makula, Petr; Bui, Thanh Tam; Richterova, Marie; Tran, Xuan Nam

Group successive ICI cancellation for MIMO-OFDM systems in underwater acoustic channels Inproceedings

In: 2016 17th International Conference on Mechatronics-Mechatronika (ME), pp. 1–5, IEEE 2016.

BibTeX | Tags: MIMO, OFDM

2012

5.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Dinh, The Cuong; Karasawa, Yoshio

Distributed Relay Selection for MIMO-SDM Cooperative Networks Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, E95-B (4), pp. 1170–1179, 2012, ISSN: 1745-1345.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

4.

Tran, Xuan Nam; Bui, Thanh Tam; Fujino, Tadashi

An MSE Based Antenna Selection Scheme for MIMO Systems Journal Article

In: Adhoc & Sensor Wireless Networks, 16 (1-3), pp. 139–156, 2012, ISSN: 1551-9899.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

2011

3.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Dinh, The Cuong

Distributed Node Selection for MIMO-SDM Cooperative Networks Inproceedings

In: The IEEE Asia Pacific Wireless Communication Symposium, 2011.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2.

Nguyen, Vinh Hanh; Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Combining Scheme for Amplify-and-Forward MIMO-SDM Cooperative Communications Inproceedings

In: The IEEE Asia Pacific Wireless Communication Symposium, 2011.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

2009

1.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam; Fujino, Tadashi

MSE based antenna selection for MIMO-SDM systems Inproceedings

In: Proceedings of The 2009 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp. 108–112, IEEE 2009.

Links | BibTeX | Tags: MIMO