Members

Core members

Current Phd Students

STTHọc viên
(PhD Student)
Tên đề tài luận văn
(Dissertation title)
Cán bộ hướng dẫn
(Advisor)
Thời gian
(Duration)
4
Bùi Thị Thanh Tâm
(Thanh Tam Bui)
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông của mạng không dây trên cơ thể sốngGS.TS. Trần Xuân Nam
TS. Phan Huy Anh
2019 - nay
3
Nguyễn Minh Thường
(Minh Thuong Nguyen)
Nghiên cứu hiện thực hóa các bộ tách tín hiệu cho hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO hai chiều.TS. Ngô Vũ Đức
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2016-nay
2
Nguyễn Thị Thu Hằng
(Thi Thu Hang Nguyen)
Nghiên cứu kỹ thuật đa truy nhập cho truyền thông song công trên cùng một băng tầnPGS.TS. Vũ Thanh Hải
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2017-nay
1
Nguyễn Lê Vân
(Le Van Nguyen)
Nghiên cứu, phân tích phẩm chất hệ thống IBFD-SM ứng dụng lựa chọn ăng-ten phát và chuyển tiếp vô tuyếnPGS.TS. Trần Xuân Nam2015-nay

Graduated Phd Students

STTHọc viên
(PhD Student)
Tên đề tài luận văn
(Dissertation title)
Cán bộ hướng dẫn
(Advisor)
Thời gian
(Duration)
12
Nguyễn Bá Cao
(Ba Cao Nguyen)
Nghiên cứu nâng cao phẩm chất hệ thống vô tuyến MIMO song công trên cùng băng tầnGS.TS. Trần Xuân Nam
TS. Trần Đình Tấn
2016-2020
11
Lê Thị Thanh Huyền
(Huyen Le Thi Thanh)
Repeated Index Modulation for OFDM SystemsGS.TS. Trần Xuân Nam2016-2020
10
Trần Mạnh Hoàng
(Tran Manh Hoang)
Nghiên cứu hệ thống thông tin chuyển tiếp sử dụng đa truy nhập không trực giao thu thập năng lượng vô tuyến tại nút chuyển tiếpTS. Nguyễn Trung Tấn
TS. Lê Thế Dũng
2015-2019
9
Nguyễn Hữu Minh
(Huu Minh Nguyen)
Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mã hóa mạng lớp vật lý trong hệ thống chuyển tiếp vô tuyến hai chiềuTS. Phạm Văn Biển
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2015 - 2019
8Nguyễn Thị ThuNâng cao hiệu suất sử dụng phổ và bảo mật vô tuyến cho hệ thống CCSKPGS.TS. Võ Kim
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2012-2018
7Nguyễn Tiến Đông
(Tien-Dong Nguyen)
Combined SM and STBC for MIMO channelsTS. Lê Minh Tuấn
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2014-2018
6Hoàng Quang Trung
(Quang Trung Hoang)
Nghiên cứu tối ưu hóa xuyên lớp cho mạng vô tuyến hợp tác MIMOPGS.TS. Trần Xuân Nam2011-2016
5Nguyễn Thu Phương
(Thu Phuong Nguyen)
Nghiên cứu kỹ thuật điều chế không gian cho các hệ thống vô tuyến tốc độ caoPGS.TS. Trần Xuân Nam
TS. Lê Minh Tuấn
2012-2016
4Trần Văn Cảnh
(Van Canh Tran)
Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống vô tuyến truyền thông hợp tác MIMO băng rộngPGS.TS. Trần Xuân Nam2012-2015
3Vũ Đức Hiệp
(Duc Hiep Vu)
Truyền dẫn MIMO trong các hệ thống vô tuyến hợp tác và chuyển tiếp hai chiều sử dụng PNCPGS.TS. Trần Xuân Nam2011-2015
2Nguyễn Vĩnh Hạnh
(Vinh Hanh Nguyen)
Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu trong mạng truyền thông hợp tác MIMOPGS.TS. Trần Xuân Nam2007-2012
1Trần Ngọc Trung
(Ngoc Trung Tran)
Nghiên cứu phương pháp ước lượng kênh truyền cho các hệ thống mã khối không gian-thời gian trên kênh pha-đinh RayleighPGS.TS. Trương Văn Cập
PGS.TS. Trần Xuân Nam
2006-2011

Graduated Master-by-Research Students

STTHọc viên
(Student)
Tên đề tài luận văn
(Thesis title)
Cán bộ hướng dẫn
(Advisor)
Năm bảo vệ
(Graduation year)
11Đoàn Đại ĐìnhNghiên cứu các giao thức MAC hợp tác trong mạng Ad-hocPGS.TS. Trần Xuân Nam2016
10Bùi Thanh TâmNghiên cứu, đánh giá các phương pháp tách tín hiệu trong hệ thống MIMO-OFDM trên kênh thủy âm.PGS.TS. Trần Xuân Nam2016
9Lê Thị Thanh HuyềnNghiên cứu đánh giá phẩm chất mạng chuyển tiếp hai chiềuPGS.TS. Trần Xuân Nam2014
8Nguyễn Tuấn AnhNghiên cứu kỹ thuật chuyển tiếp trong mạng truyền thông hợp tác trên kênh thủy âmPGS.TS. Trần Xuân Nam2014
7Ngô Xuân MaiTối ưu hóa mạng truyền dẫn hợp tác MIMOPGS.TS. Trần Xuân Nam2013
6Lê Thanh BằngNghiên cứu thiết kế giao thức truyền thông lớp MAC cho mạng Zigbee/IEEE802.15.4PGS.TS. Trần Xuân Nam2013
5Nguyễn Thu PhươngNghiên cứu các giải pháp triệt nhiễu xung cho các hệ thống truyền dẫn băng rộng qua đường điện dân dụngPGS.TS. Trần Xuân Nam2012
4Nguyễn Thanh HàNghiên cứu đánh giá giao thức định tuyến LEACH trong mạng cảm biến không dâyPGS.TS. Trần Xuân Nam2011
3Nguyễn Anh MinhThiết kế và thực hiện phần cứng bộ xử lý PDP cho các hệ thống MIMO sử dụng tách tín hiệu kết hợp MMSE-MLDPGS.TS. Trần Xuân Nam2011
2Diêm Công HoàngNghiên cứu các giao thức MAC hợp tác trong mạng WLANPGS.TS. Trần Xuân Nam2010
1Nguyễn Thị Thu HằngNghiên cứu   phương pháp phân tập trong mạng vô tuyến hợp tácPGS.TS. Trần Xuân Nam2010