Publications

213 entries « 2 of 5 »

2019

163.

Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Performance analysis of Repeated Index Modulation for OFDM with MRC diversity over Nakagami-m fading channel Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (196), pp. 90–102, 2019, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: Index modulation, OFDM

2018

162.

Yin, Cheng; Nguyen, Nam-Phong; Garcia-Palacios, Emiliano; Tran, Xuan Nam; Le-Tien, Thuong

Secure energy harvesting communications with relay selection over Nakagami-m fading channels Journal Article

In: Mobile Networks and Applications, 2018 (23), pp. 1555–1562, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Energy harvesting

161.

Le, Thi Thanh Huyen; Ngo, Vu-Duc; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam

Repeated Index Modulation with Coordinate Interleaved OFDM Inproceedings

In: Proceedings of The 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), pp. 114–118, IEEE 2018.

Links | BibTeX | Tags: Index modulation

160.

Nguyen, Huu Minh; Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; Nguyen, Cong Dinh

Linear network coding using channel quantization combining with SIC based estimation for multiple antenna systems Journal Article

In: AEU-International Journal of Electronics and Communications, 95 , pp. 107–117, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

159.

Nguyen, Tien-Dong; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc; Le, Minh-Tuan

Space-Time Block Coded Spatial Modulation Based on Golden Code Journal Article

In: Information and Communication Technology-Research and Development on Information and Communication Technology, E3 (15), pp. 43–50, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

158.

Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam

Đánh giá phẩm chất mạng chuyển tiếp song công hai chiều trên cùng băng tần dưới tác động của phần cứng không lý tưởng Journal Article

In: Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, V-1 (39), pp. 26–34, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex, Relay communications

157.

Nguyen, Huu Minh; Pham, Van Bien; Tran, Xuan Nam

Nâng cao phẩm chất cho hệ thống chuyển tiếp hai chiều sử dụng ánh xạ mã hóa mạng phi tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, 2018 (56), pp. 76–85, 2018, ISBN: 1859-1043 .

BibTeX | Tags: Relay communications

156.

Nguyen, Ba Cao; Tran, Xuan Nam; Tran, Dinh Tan

Performance analysis of in-band full-duplex amplify-and-forward relay system with direct link Inproceedings

In: Proceedings of The 2018 2nd International Conference on Recent Advances in Signal Processing, Telecommunications & Computing (SigTelCom), pp. 192–197, IEEE 2018.

Links | BibTeX | Tags: Full duplex, Relay communications

155.

Tran, Xuan Nam; Hoang, Tran Manh; Nguyen, Ba Cao; Dung, Le The

Outage Performance of the Downlink NOMA Relay Networks with RF Energy Harvesting and Buffer Aided Relay Book Chapter

In: Duong T., Vo NS. (Ed.): pp. 164-177, Springer, Cham, 2018, ISBN: 978-3-030-05872-2.

Links | BibTeX | Tags: Energy harvesting, NOMA

154.

Nguyen, Thu Phuong; Tran, Xuan Nam; Le, Minh-Tuan; Nguyen, Huan X

Differential spatial modulation for high-rate transmission systems Journal Article

In: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2018 (6), pp. 6, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

153.

Le, Minh-Tuan; Nguyen, Tien-Dong; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc

On the combination of double space time transmit diversity with spatial modulation Journal Article

In: IEEE Transactions on Wireless Communications, 17 (1), pp. 170–181, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Space-time codes, Spatial modulation

152.

Nguyen, Huu Minh; Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; Nguyen, Cong Dinh

Low-Complexity Estimation for Spatially Modulated Physical-Layer Network Coding Systems Journal Article

In: Wireless Communications and Mobile Computing, 2018 , pp. 1-13, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

151.

Tran, Xuan Nam; Nguyen, Xuan-Nghia; Le, Minh-Tuan; Ngo, Vu-Duc

High-Rate Spatially Modulated Space Time Block Code Journal Article

In: IEEE Communications Letters, 22 (12), pp. 2595–2598, 2018.

Links | BibTeX | Tags: Space-time codes, Spatial modulation

150.

Luong, Thien Van; Ko, Youngwook; Ngo, Vu-Duc; Le, Minh-Tuan; Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Enhanced Spread Spectrum OFDM-IM with Rotated Zadoff-Chu Sequences Inproceedings

In: Proceedings of 2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), pp. 189–193, IEEE 2018.

Links | BibTeX | Tags: Index modulation, OFDM

149.

Tran, Xuan Nam; Hoang, Tran Manh; Nguyen, Ba Cao; others,

Outage Performance of the Downlink NOMA Relay Networks with RF Energy Harvesting and Buffer Aided Relay Inproceedings

In: Proceedings of The 2018 International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, pp. 164–177, Springer, Cham 2018.

Links | BibTeX | Tags: Energy harvesting

2017

148.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian vi sai cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV.2017 (187), pp. 101–111, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

147.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam; Kim, Vo

Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian tổng quát cho thông tin vô tuyến Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, pp. 25–32, 2017.

BibTeX | Tags: CCSK

146.

Nguyen, Huu Minh; Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; and The Nghiep Tran,

Channel quantization-based physical-layer network coding for two-way relay STBC system Journal Article

In: Vietnam Journal of Computer Science, 2018 (5), pp. 59–66, 2017.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

145.

Tran, Xuan Nam; Le, Thi Thanh Huyen

Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET Book

2017, ISBN: 978-604-67-0943-5.

Links | BibTeX | Tags: Networking

144.

Tran, Xuan Nam

Exploiting spatial domain to increase spectrum efficiency for wireless communications from source to media-based modulation Journal Article

In: (48A), pp. 21–30, 2017, ISSN: 1859-1043, (Invited paper).

BibTeX | Tags: Spatial modulation

143.

Nguyen, Tien-Dong; Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Effect of imperfect channel estimation on high-rate spatial modulation detectors Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (48A), pp. 31–39, 2017.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

142.

Tran, Xuan Nam

Hệ thống kết hợp điều chế không gian và mã hóa mạng lớp vật lý cho thông tin vô tuyến chuyển tiếp hai chiều Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (47), pp. 41–50, 2017.

BibTeX | Tags: Relay communications, Spatial modulation

141.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Kỹ thuật tách tín hiệu đa người dùng cho hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng khóa dịch không gian-thời gian tuần hoàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (182), pp. 51–61, 2017, ISSN: 1859-0209.

BibTeX | Tags: CCSK

140.

Le, Thi Thanh Huyen; Tran, Xuan Nam

Repeated index modulation for OFDM with space and frequency diversity Inproceedings

In: Proceedings of The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 97–102, IEEE 2017.

Links | BibTeX | Tags: Index modulation, OFDM

2016

139.

Dao, Van Lan; Tran, Xuan Nam; Tran, L. C.

Đánh giá các kiến trúc S-Box khác nhau ứng dụng trong mật mã AES Inproceedings

In: Truyền thông Hội thảo toàn quốc năm 2016 về Điện tử, và Công nghệ thông tin (Ed.): pp. 6.7–6.10, 2016, ISBN: 978-604-931-253-3.

BibTeX | Tags: Hardware Security

138.

Dinh, Nguyen Quoc; Trung, Le Trong; Tran, Xuan Nam; Michishita, Naobumi

A Compact MIMO UWB Antenna Using Different Types of Dipoles with Low Mutual Coupling Journal Article

In: IEICE Transactions on Communications, 99 (11), pp. 2381–2389, 2016.

Links | BibTeX | Tags: Antenna Design

137.

Nguyen, Huu Minh; Tran, Xuan Nam; Tran, The Nghiep; others,

Channel quantization based physical-layer network coding for MIMO two-way relay networks Inproceedings

In: Proceedings of 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 197–203, IEEE 2016.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

136.

Le, Doan-Thien; Vu, Duc Hiep; Tran, Xuan Nam; Le, Minh-Tuan; Ngo, Vu-Duc

FPGA design and implementation of the detector for the MIMO-SDM system using PNC Inproceedings

In: 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 205–210, IEEE 2016.

Links | BibTeX | Tags: MIMO

135.

Nguyen, Xuan-Nghia; Nguyen, Van-Tu; Pham, Ngoc-Nam; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc

High throughput modified MMSE hardware detector for high-rate spatial modulation systems Inproceedings

In: Proceedings of The 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), pp. 211–216, IEEE 2016.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

134.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam

Thỏa hiệp phẩm chất BER-độ phức tạp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF sử dụng tách tín hiệu kết hợp rút gọn dàn Journal Article

In: Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông, 15 (35), pp. 14–26, 2016.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

133.

Bui, Thanh Tam; Tran, Xuan Nam

Nghiên cứu bộ tách tín hiệu MMSE-SIC triệt ICI cho hệ thống MIMO-OFDM trên kênh Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 151 (6), pp. 229-233, 2016.

BibTeX | Tags: OFDM

132.

Tran, Xuan Nam; Le, Thi Thanh Huyen

Giáo trình Mạng Viễn thông Book

Khoa học và Kỹ thuật, 2016, ISBN: 978-60604-67-0737-0.

Links | BibTeX | Tags: Networking

131.

Trinh, Van-Son; Nguyen, Xuan-Nghia; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc

Novel Approaches for Performance Enhancement of High Rate-Spatial Modulation System Inproceedings

In: Proceedings of The 2016 IEEE 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), pp. 1–5, IEEE 2016.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

130.

Nguyen, Thi Thu; Tran, Xuan Nam

Nâng cao chất lượng và bảo mật của thông tin vô tuyến bằng kỹ thuật khóa dịch không gian thời gian Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (41), pp. 27–33, 2016.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

129.

Nguyen, Quoc Dinh; Le, Trong Trung; Le, Dinh Thanh; Tran, Xuan Nam; Yamada, Yoshihide

A Compact MIMO Ultra-Wide Band Antenna with Low Mutual Coupling Journal Article

In: Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 31 (3), 2016.

Links | BibTeX | Tags: Antenna Design

128.

Le, Thanh Bang; Makula, Petr; Bui, Thanh Tam; Richterova, Marie; Tran, Xuan Nam

Group successive ICI cancellation for MIMO-OFDM systems in underwater acoustic channels Inproceedings

In: 2016 17th International Conference on Mechatronics-Mechatronika (ME), pp. 1–5, IEEE 2016.

BibTeX | Tags: MIMO, OFDM

2015

127.

Tran, Xuan Nam

Signal Detection and Interference Cancellation in Multiple Antenna Systems Book

Science and Technics Publishing House, 2015, ISBN: 978-604-67-0618-2.

Links | BibTeX | Tags: Adaptive array, MIMO

126.

Luong, Van-Thien; Le, Minh-Tuan; Nguyen, Tien-Dong; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc

New upper bound for high-rate spatial modulation systems using QAM modulation Inproceedings

In: Proceedings of The 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 657–661, IEEE 2015.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

125.

Nguyen, Tuan Anh; Tran, Xuan Nam

Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển tiếp trên kênh thông tin thủy âm Journal Article

In: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, (Số đặc biệt), pp. 4-9, 2015.

BibTeX | Tags: Relay communications, Underwater Communications

124.

Luong, Van-Thien; Le, Minh-Tuan; Mai, Hong-Anh; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc

New upper bound for space-time block coded spatial modulation Inproceedings

In: Proceedings of 2015 IEEE 26th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC), pp. 580–584, IEEE 2015.

Links | BibTeX | Tags: Space-time codes, Spatial modulation

123.

Nguyen, Thu Phuong; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam

Điều chế không gian vi sai cho các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (170), pp. 37–46, 2015.

BibTeX | Tags: Spatial modulation

122.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

Giao thức MAC hợp tác xuyên lớp hỗ trợ lựa chọn nút chuyển tiếp thích nghi Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 7 , pp. 74-88, 2015.

BibTeX | Tags: Relay communications

121.

Hoang, Quang Trung; Tran, Xuan Nam

PHY-MAC Cross-Layer Cooperative Protocol Supporting Physical-Layer Network Coding Journal Article

In: VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering,, 31 (2), pp. 29-43, 2015, ISBN: 2588-1086.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

120.

Tran, Van Canh; Nguyen, Le Van; Tran, Xuan Nam

Nâng cao phẩm chất hệ thống truyền thông hợp tác MIMO-SDM sử dụng tách tín hiệu kết hợp suy giảm dàn Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, (6), pp. 67-83, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

119.

Tran, Van Canh; Tran, Xuan Nam; Nguyen, Le Van; Cao, Van Hai; Nguyen, Huu Minh

Lựa chọn nút chuyển tiếp trong các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến MIMO-SDM-AF Journal Article

In: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, IV/2015 (36), pp. 71–79, 2015.

BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

118.

Vien, Quoc-Tuan; Nguyen, Huan X; Barn, Balbir; Tran, Xuan Nam

On the perspective transformation for efficient relay placement in wireless multicast networks Journal Article

In: IEEE Communications Letters, 19 (2), pp. 275–278, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications

117.

Tran, Van Canh; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam; Duong, Trung Q

MIMO cooperative communication network design with relay selection and CSI feedback Journal Article

In: AEU-International Journal of Electronics and Communications, 69 (7), pp. 1018–1024, 2015.

Links | BibTeX | Tags: MIMO, Relay communications

116.

Tran, Xuan Nam; Pham, Van Bien; Vu, Duc Hiep; Karasawa, Yoshio

Design of two-way relay network using space-time block coded network coding with relay selection Journal Article

In: IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, 98 (8), pp. 1657–1666, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Relay communications, Space-time codes

115.

Nguyen, Tien-Dong; Tran, Xuan Nam; Ngo, Vu-Duc; Le, Minh-Tuan

A spatial modulation scheme with full diversity for four transmit antennas Inproceedings

In: 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), pp. 16–19, IEEE 2015.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

114.

Nguyen, Thu Phuong; Le, Minh-Tuan; Tran, Xuan Nam

Multiple-Symbol Differential Detection for Spatial Modulation Journal Article

In: REV Journal on Electronics and Communications, 5 (1-2), pp. 22–28, 2015.

Links | BibTeX | Tags: Spatial modulation

213 entries « 2 of 5 »